Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει σε δράσεις επιχορήγησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο):

Α. Δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Αποτελέσματα: http://www.voucher.gov.gr

Β. Δράση του ΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], που έχουν αναλάβει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών». Αποτελέσματα: http://www.sete-voucher.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που έχουν επιλεγεί ότι, πρέπει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης (80 ώρες θεωρία & 500 ώρες πρακτική άσκηση) που ο φορέας του ΚΕΚ προτίθεται να υλοποιήσει καθώς και οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας http://www.kekaper.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν στα προγράμματα αυτά μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης) Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 28310 40050-54.