Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοίνωσε ότι σήμερα (10/10/2013) ενημερωθήκε από την οικονομική διεύθυνση του Υπουργείου ότι κατατέθηκε στην τράπεζα η επιταγή των εξοφλητικών δεδουλευμένων των εργαζομένων του 2ου πενταμήνου του ΚΟΧ Λασιθίου. 

Θα ακολουθήσει άμεσα η εκκαθάριση της επιταγής σύμφωνα με την πάγια διαδικασία που διέπει τις διατραπεζικές συναλλαγές (valeur) και θα πιστωθούν οι ατομικοί λογαριασμοί των εργαζομένων. 

Από την προσεχή Τετάρτη 16 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι μπορούν να εκταμιεύουν τα εξοφλητικά δεδουλευμένα τους.