Δωρεάν μέτρηση Οστικής Πυκνότητας και μέτρηση Χοληστερίνης πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Νέας Κυδωνίας στο Δαράτσο, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής, με αφορμή τις εκδηλώσεις, που διοργάνωσε ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας».

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν μεγάλη, καθώς εξετάστηκαν περισσότερα από εβδομήντα (70) άτομα.

Παράλληλα, στις 24/10/2013, στο Ενοριακό Κέντρο του Ι.Ν. της Παναγίας στα Κουνουπιδιανά, κυρίες και μέλη του ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου, υπό την καθοδήγηση της Προϊσταμένης, Αργυρώς Μπαϊλάκη, παρασκεύασαν σφακιανές πίτες, μεταλαμπαδεύοντας την παράδοση στους νεότερους. 

H Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ, Χρύσα Χαριτάκη - Μακράκη στον χαιρετισμό της τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χανίων έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή των Τοπικών Κοινωνιών, έχοντας καθιερώσει την παρουσία τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή όχι μόνο της λεγομένης Τρίτης ηλικίας αλλά του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Το σημαντικότερο σημείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην Κοινότητα και σε ό,τι περιλαμβάνεται σ' αυτήν: στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου”.