Σύμβαση, προϋπολογισμού 123.000€ για το έργο «Αντικατάσταση Αρδευτικού Δικτύου Αυλής» υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, στο Αρκαλοχώρι.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, του οικισμού Αυλής. Σκοπός του είναι η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των κτημάτων των περιοχών που βρίσκονται ανατολικά του οικισμού Αυλής και ανήκουν στις γεωργικές εκτάσεις της τοπικής κοινότητας Κασσάνων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Το αρδευτικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Κασσάνων έχει αρδευόμενη έκταση 4.430 στρέμματα περίπου εκ των οποίων τα 4.180 στρέμματα είναι ελιές και τα 250 στρέμματα είναι αμπέλι.

Ο πεπαλαιωμένος πλέον αγωγός υπόκειται σε συνεχείς βλάβες, που έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες νερού.

Κατά συνέπεια το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο την περίοδο αιχμής δε μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στις ανάγκες των κατοίκων.

Με βάση τα παραπάνω η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης προβλέπει την αντικατάσταση του αγωγού με σωλήνες PE 3ης γενιάς Φ90 & Φ110.

Η τροφοδοσία του δικτύου άρδευσης γίνεται μέσω της δεξαμενής της Αυλής από την Γεώτρηση που βρίσκεται στην θέση «Μιγκιλλίση».

Οι αγωγοί του δικτύου άρδευσης θα ακολουθήσουν κατά κανόνα την πορεία των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων και θα τοποθετηθούν στο χείλος αυτών, ώστε να αποφευχθεί η κατάληψη ζώνης εφόδου και να μην απαιτηθούν απαλλοτριώσεις αγροτικής γης.

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε ορύγματα και η επίχωση του αγωγού, θα είναι 1m. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά επίχωσης μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Θα τοποθετηθούν σωλήνες από πολυαιθυλένιο και χαλυβδοσωλήνες.