Με τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο έτη.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που ερευνώνται με βάση στοιχεία που έχουν προέλθει από το εξωτερικό, όπως η λίστα Λαγκάρντ, αλλά και υποθέσεις που ερευνώνται με βάση εισαγγελικές παραγγελίες.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών η παράταση αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές βάσει της αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής, των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου, των συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και οιασδήποτε άλλης διαδικασίας ή

- υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου ή έρευνας με βάση διαβιβασθείσα πληροφορία από δικαστικές ή ελεγκτικές αρχές, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Παράλληλα, με την τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων για τις περιπτώσεις των φορολογούμενων που είχαν βγάλει εμβάσματα στο εξωτερικό και ελέγχονται τώρα για παράνομο πλουτισμό.

Στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των ελέγχων αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

in.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ