Μείωση 4% στις άμεσες ενισχύσεις για το 2014, όσων ευρωπαίων αγροτών παίρνουν πάνω από 2000 ευρώ, ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν. 

Η μείωση αυτή γίνεται για να εξοικονομηθεί το ποσό των 1,47 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στη μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, με βάση το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2014-2020. 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Κομισιόν, η μείωση των άμεσων ενισχύσεων δεν θα επηρεάσει τους αγρότες στα νέα κράτη μέλη (Ρουμανία και Βουλγαρία), καθώς και την Κροατία, η οποία μπήκε φέτος στην ΕΕ. 

Ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας καθιερώθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 2003, για να εξασφαλιστεί ότι η σταδιακή προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στην ΕΕ -12 ή οποιαδήποτε απρόβλεπτη δαπάνη, δεν θα παραβίαζε τα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού της ΕΕ που καθορίζονται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2007-2013 (ΠΔΠ). Ωστόσο, δεν ίσχυσε για την εν λόγω περίοδο. 

Με την πραγματική μακροπρόθεσμη μείωση των ποσών της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 και τη δημιουργία του ταμείου χρηματοδότησης κρίσεων (424 εκατ. ευρώ το χρόνο) από το χαρτοφυλάκιο του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ, ο μηχανισμός έχει πλέον ενεργοποιηθεί για το έτος 2014. 

Η Κομισιόν υπέβαλε την αρχική της πρόταση για δημοσιονομική πειθαρχία στο τέλος του Μαρτίου. Οι κανόνες απαιτούσαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την αρχική πρόταση Μαρτίου μέχρι το τέλος του Ιουνίου, αλλιώς η εξουσία για την έγκριση της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα περνούσε στην Κομισιόν.

Δεδομένου ότι οι δύο συν-νομοθέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο συγκεκριμένο διάστημα, η Κομισιόν προχώρησε την Πέμπτη (10 Οκτωβρίου) στην εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

agrotypos.gr