Με νέα δημοπρασία αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να δώσει λύση στα προβλήματα στο δρόμο της Μεσσαράς που δημιούργησαν οι κατολισθήσεις, αλλά και οι αρχαιότητες που είχαν ανασκαφεί, με αποτέλεσμα να έχουν καθυστερήσει το έργο, που έπρεπε να είχε παραδοθεί στο τέλος του 2012.

Για την επαναπροκήρυξη του έργου είχε δεσμευτεί στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε επίκαιρη παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη από τον Ιούλιο του 2013.

Ήδη αυτές τις μέρες οι υπηρεσίες της ΕΔΥΕ ΒΟΑΚ και του Υπουργείου επεξεργάζονται τις τελικές λεπτομέρειες για να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης και να γίνει μια δημοπρασία για την τελική εργολαβία του δρόμου που θα συμπεριλάβει την περιοχή των κατολισθήσεων και ό,τι απομένει σε μια εργολαβία.

Ο δρόμος Αγία Βαρβάρα- Απομαρμά είχε προχωρήσει ως το τέλος του 2011 με βάση τα όσα προέβλεπαν οι μελέτες, ωστόσο κατέρρευσαν τα πρανή με πιο σοβαρή την κατολίσθηση (δεύτερη σε μικρό διάστημα στο όρυγμα Β-14, με μέτωπο πάνω από 100 μέτρα.

Οι κατολισθήσεις των πρανών ήταν τόσο σοβαρές - στα δύο ορύγματα ήταν οι πιο μεγάλες - που προκάλεσαν τη διακοπή των εργασιών και σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο. Ειδικά στο όρυγμα Β-14, που είναι αμέσως μετά την Αγία Βαρβάρα και πριν τον Απομαρμά, δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε κατολίσθηση και γι’ αυτό είχαν αναγκαστεί να τροποποιηθούν οι μελέτες.

Ο δρόμος που κατασκευάζεται μέχρι την Μεσσαρά έχει 3 σήραγγες και 5 κοιλαδογέφυρες - συνολικά τα τεχνικά έργα του έργου έχουν μήκος 2.500 μ. Το όλο έργο «Αγία Βαρβάρα - Καστέλλι» ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο, έχει μήκος 15,7 Km και χωρίζεται σε δύο υποτμήματα, το πρώτο από αυτά, «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά» 7,8 Κm και το δεύτερο «Απομαρμά – Καστέλλι» 7,9 km.

Ο Μεσσαρίτης Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του σχετικά με την τελική έκβαση του ζητήματος ο οποίος δήλωσε: «Αισθάνομαι ικανοποιημένος διότι μετά από αυτοψίες, παρεμβάσεις, συναντήσεις που κράτησαν έναν ολόκληρο χρόνο, ένα έργο πνοής για την Μεσσαρά, προχωρά.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου δεν θα δημιουργηθεί μόνο ένας δρόμος για την πιο γρήγορη μετακίνηση των κατοίκων του Νότου και των τουριστών, αλλά κυρίως για την ασφαλέστερη μετακίνηση των συμπολιτών μας.

Σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περιοχή όπως η Μεσσαρά, η Πολιτεία οφείλει να υποβοηθά με έργα υποδομής τους κατοίκους και να αντιμετωπίζει άμεσα τα όποια προβλήματα ανακύπτουν.»