Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας θα μπορούν να εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και από τον εναλλακτικό προμηθευτή, εκτός από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών.

Επιπλέον, με την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος να προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής των δημοτικών τελών από τον καταναλωτή.

Στην περίπτωση που δεν ζητηθεί από τον υπόχρεο η επαναχορήγηση του ρεύματος εντός τριών μηνών από τη διακοπή του, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τα στοιχεία των οφειλών του, προκειμένου αυτός να προβεί στην είσπραξή του.

in.gr