Τη Δευτέρα 14/10 και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ (Κ. Χατζηγεωργίου 2- Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού-Φοινικιά), θα υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης για το έργο
« Προμήθεια , εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος ελέγχου παρακολούθησης δικτύου και εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών εξωτερικών υδραγωγείων αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ηρακλείου – Β Φάση »