Σήμερα, Δευτέρα 14/10/2013 στις 11:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ (Κ. Χατζηγεωργίου 2- Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού-Φοινικιά), υπογράφεται η σύμβαση ανάθεσης για το έργο :

« Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος ελέγχου παρακολούθησης δικτύου και εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών εξωτερικών υδραγωγείων αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ηρακλείου – Β Φάση »