Στη προμήθεια νέων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σύγχρονης Τεχνολογίας που θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση νερού αλλά και χρημάτων συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην προστασία των υδατικών αποθεμάτων προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Ηρακλείου.

Σήμερα στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ υπεγράφη η σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου :

« Προμήθεια , εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος ελέγχου παρακολούθησης δικτύου και εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών εξωτερικών υδραγωγείων αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ηρακλείου – Β Φάση »

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.801.950 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Γ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ : ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

«Το νερό είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος φυσικός πόρος», δήλωσαν τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργος Στειακάκης, «για αυτό βασική μας προτεραιότητα και απολύτως αναγκαία είναι αφενός η προστασία του Περιβάλλοντος και αφετέρου η εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών λύσεων στον τομέα της διαχείρισης του νερού με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων εξοικονόμησηςκαι ορθολογικής χρήσης του ,την υψηλή ποιότητά του και τη συνεχή ροή επί 24ώρου βάσεως »