Το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην προσπάθεια για ολοκληρωμένη σεισμολογική έρευνα στο χώρο του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης δημιούργησε ένα online ερωτηματολόγιο για τον υπολογισμό της μακροσεισμικής έντασης του σεισμού της 12/10/2013 στις 16:11. 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους, χωρίς την απαίτηση για ειδικές γνώσεις, και έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Είναι ανώνυμο και απαιτεί λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Η σημασία της συμμετοχής όλων είναι τεράστια, καθώς θα μας επιτρέψει στους ειδικούς να υπολογίσουν τη μακροσεισμική κλίμακα του σεισμού, δηλαδή την απόκριση του εδάφους σε κάθε περιοχή σε σχέση με τη σεισμική διέγερση, κάτι που είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος του σεισμού και είναι σαφής δείκτης τρωτότητας της περιοχής.

Επίσης απο το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, παρακαλούν ακόμη και εκείνους που δεν κατάλαβαν τη σεισμική δόνηση να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, απαντώντας "όχι" στην αρχική ερώτηση. 

Η απάντηση αυτή είναι σημαντική, καθώς βελτιώνει τις οριακές συνθήκες προσδιορισμού της μακροσεισμικής έντασης.

Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο είναι http://gaia.chania.teicrete.gr/osis/