Στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λασιθίου (ΕΒΑ) εγκρίθηκαν συνολικά 15 θέσεις με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες δύο ειδικότητες: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, έντεκα θέσεις, και ΥΕ Καθαριστών, τέσσερις θέσεις.

Το προσωπικό θα στελεχώσει τη νησίδα Σπιναλόγκα και τις περιοχές Ετίων και Κριτσάς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 288484.