Πέντε θέσεις εργασίας προκηρύσσονται στο δήμο Χανίων για τη λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Ο δήμος Χανίων θα προχωρήσει στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» και πιο συγκεκριμένα του υποέργου με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων»..

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από Τρίτη 15/10/2013 έως και Πέμπτη 24/10/2013.