Αποφάσεις που οδηγούν σε πλήρη ρήξη τις σχέσεις ΠΑΣΕΓΕΣ με τις ΕΑΣ πάρθηκαν την Πέμπτη (28/4/2011) στις συνεδριάσεις που πραγματοποίησαν σε Αθήνα και Κατερίνη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ και οι πρόεδροι των ΕΑΣ αντίστοιχα. Από τη μια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά την έκτακτη συνεδρίαση επιβεβαίωσε, εκ νέου, προηγούμενη απόφασή του για την υλοποίηση των εργασιών που αφορούν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών για το έτος 2011, τηρώντας απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση κατακύρωσης του έργου αυτού στην ΠΑΣΕΓΕΣ.

Την ίδια ημέρα οι 35 ΕΑΣ στη νέα σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε τιμολόγηση της υπηρεσίας συγκέντρωσης των δηλώσεων με βάση το περυσινό τιμολόγιο, ώστε τουλάχιστον να καλύψουν το κόστος.

Ακόμη καλούνε τους διαχειριστές του συστήματος (ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC AE) να ανοίξουν άμεσα το σύστημα και να επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτό των Οργανώσεων ούτως ώστε να πραγματοποιούνται οι εργασίες. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διαδικασία φέτος περιλαμβάνει και δύο νέα αντικείμενα (Ασφάλιση αγροτικής παραγωγής – ένταξη στο μητρώο αγροτών).

H απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι: Υλοποίηση των εργασιών που αφορούν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών για το έτος 2011, τηρώντας απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση κατακύρωσης του έργου αυτού στην ΠΑΣΕΓΕΣ.

«Σε σχέση με την αντιμετώπιση επιφυλάξεων και ενστάσεων ορισμένων Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που ενδεχόμενα αθετήσουν την ανέκκλητη δήλωση ανάληψης των υποχρεώσεών τους για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό του ΟΣΔΕ 2011 – 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφάσισε να μην υπάρξουν συνέπειες από την άρση της δήλωσης αυτής, μια και είναι αυτονόητο ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ, σε κάθε περίπτωση, θα ολοκληρώσει το έργο αυτό στο ακέραιο», καταλήγει η ΠΑΣΕΓΕΣ, στη σχετική ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά τους οι πρόεδροι των ΕΑΣ στο κείμενο που υπέγραψαν τονίζουν ότι «είναι διατεθειμένοι να υλοποιήσουν το έργο του ΟΣΔΕ που αφορά την σύνταξη της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης - Γεωργικής Ασφάλισης - Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αποβεί εις βάρος των Οργανώσεών τους και δεν θα επιβαρύνει αυτές με δυσανάλογο κόστος.

Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκαν οι ΕΑΣ επειδή τα χρονικά όρια στενεύουν και όπως αναφέρουν «δεκαπέντε ημέρες πριν την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και ενώ οι αγρότες κινδυνεύουν, εξαιτίας των ερασιτεχνικών χειρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΠΑΣΕΓΕΣ να μην λάβουν τις ενισχύσεις».

Επίσης προειδοποιούν τους αγρότες ότι κάτω από την ψευδεπίγραφη υπόσχεση της δήθεν δωρεάν σύνταξης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, επιχειρείται να αποσιωποιηθεί η υπέρμετρη και έξω από κάθε λογική επιβάρυνση υπέρ του ΕΛΓΑ, με υπέρογκα ποσά και κάτω από καθεστώς εκφοβισμού, καθόσον οι αγρότες υποχρεούνται ουσιαστικά να προπληρώνουν τον ΕΛΓΑ και σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών αυτών αφενός αυτές θα βεβαιώνονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφετέρου θα τίθεται εν κινδύνω η καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης.

(agrotypos.gr)