Για την παράταση που ζήτησε ο ανάδοχος του έργου «Προτόρια- Στόλοι- Αγ. Δέκα», , απαντά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στις 09-11-2011 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης συνολικής δαπάνης 1.555.486,29 € (με ΦΠΑ 19%) και έχει χρόνο ολοκλήρωσης για το τμήμα Προτόρια-Στόλοι 15,5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 24-02-2013 και για το τμήμα Στόλοι-Αγ. Δέκα 17 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 09-04-2013.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός στο έγγραφό του: «ο Ανάδοχος, με την από 21-2-2013 επιστολή του προς την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, ζήτησε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας έως 31-12-2014, επειδή προέκυψαν προς διευκρίνηση θέματα για τη σκοπιμότητα τήρησης εκ νέου της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, για το οδικό τμήμα «Στόλοι - Αγ. Δέκα», η οποία το διαβίβασε στην Διεύθυνση Μελετών Οδοποιίας του Υπουργείου.»

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται: «έως σήμερα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση μη οφειλόμενη στον ανάδοχο μελετητή, αλλά προέκυψε για λόγος οριστικοποίησης του σχεδιασμού των μελετούμενων τμημάτων και διερεύνησης σχετικά με την επιβεβαίωση- επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Με βάση τα προαναφερόμενα αλλά και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης, εκτιμάται ότι η παράταση προθεσμίας της συμβάσεως έως τις 31-12-2014 (και για τα δύο τμήματα) κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση του διαμορφωθέντος συμβατικού αντικειμένου, δεδομένου ότι για το τμήμα «Προτόρια - Στόλοι» εκκρεμεί η εκπόνηση και έγκριση φακέλου ανανέωσης/ τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων και της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, για το τμήμα «Στόλοι - Αγ. Δέκα» εκκρεμεί η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Προμελέτης Οδοποιίας, οπότε και για τα δύο τμήματα εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο των υπολειπόμενων μελετών μέχρι 31-12-2014.»