Μπορεί ο μεγάλος σεισμός του περασμένου Σαββάτου με μέγεθος 6,4 Ρίχτερ, να είχε επίκεντρο δυτικά της Κρήτης και να ταρακούνησε κυρίως τα Χανιά, αλλά στην ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στον Δήμο Φαιστού αποφασίστηκε το κλείσιμο ενός σχολείου, στο οποίο εμφανίστηκαν ρωγμές.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε τη Δευτέρα 14/10, από ομάδα μηχανικών του Δήμου, η Δήμαρχος Φαιστού έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 καθώς και του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 161/Α/1998 που αφορά στην «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς.

Συγκεκριμένα, μετά από έκθεση αυτοψίας κτηρίου από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού και κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, λόγω της κατηγορίας σπουδαιότητας του κτηρίου, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή λειτουργίας του σχολείου λόγω του σεισμού της 12/10/2013 και αναστολή λειτουργίας μέχρι έλεγχου από δευτεροβάθμια επιτροπή που θα τεκμηριώνει όλα τα απαιτούμενα εργαστηριακά και επιστημονικά δεδομένα για τη στατικότατα και την ασφάλεια του κτηρίου