Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε γραφίστα και τυπογραφείο τις ακόλουθες εργασίες, που αφορούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 147η Επέτειο του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου:

Δημιουργικό
Α) Δημιουργικό:

1. 2/σέλιδης πρόσκλησης - προγράμματος των Αγώνων των Αρκαδίων με τετρα-χρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 200 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύ-ψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό).
2. 2/σέλιδης πρόσκλησης - προγράμματος ημερίδας για τα Αρκάδια με τετραχρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 300 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό).
3. 4/σέλιδης πρόσκλησης - προγράμματος των εκδηλώσεων των Αρκαδίων με τε-τραχρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 300 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό).
4. 2/σέλιδης πρόσκλησης – πρόγραμμα Μουσικής Εκδήλωσης των Αγώνων των Αρκαδίων με τετραχρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 200 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό).

Τυπογραφικά

Β) Εκτυπώσεις :
1. 2/σέλιδης πρόσκλησης - προγράμματος των Αγώνων των Αρκαδίων με τετρα-χρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 200 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύ-ψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό). Ποσότητα 500 τεμάχια.
2. 2/σέλιδης πρόσκλησης - προγράμματος ημερίδας για τα Αρκάδια με τετραχρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 300 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό). Ποσότητα 1000 τεμάχια.
3. 4/σέλιδης πρόσκλησης - προγράμματος των εκδηλώσεων των Αρκαδίων με τε-τραχρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 300 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό). Ποσότητα 500 τεμάχια.
4. σέλιδης πρόσκλησης – πρόγραμμα Μουσικής Εκδήλωσης των Αγώνων των Αρκαδίων με τετραχρωμία, δύο όψεων, σε χαρτί Velvet 200 gr. , διάστασης 15cm πλάτος Χ 21 cm ύψος κλειστό. (30 cm πλάτος Χ 21 cm ύψος ανοιχτό) τμχ 500.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα τυπογραφεία καλούνται να προσκομίσουν δύο φακέλους, έ-ναν για τις εργασίες δημιουργικού και έναν για το κόστος των τυπογραφικών.

Για πιθανές διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δ/νση Δημόσι-ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 2831343310 (κ. Παλτατσίδη Σταύρο) .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν με την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο και να την παραδώσουν στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (πρώην Νομαρχιακό Μέγαρο) στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) την Παρασκευή 18/10/2013 και ώρα 10 π.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2831343310.