Με την με αριθμό 28/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας ,στα πλαίσια των Ασφαλιστικών μέτρων (Προσωρινή Διαταγή), άνεργος αγρότης πολύτεκνος , με τέσσερα ανήλικα τέκνα, χρεωμένος στο "φούλ" σε τρεις Τράπεζες ,με είκοσι καταναλωτικά προϊόντα, συνολικού ύψους χρέωσης 854.693,08 ευρώ, με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη της καρκινοπαθούς συζύγου του ,και με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την κατοικία του, παίρνει "ανάσα "σώζοντας την κατοικία του με καταβολή δόσης 200 Ευρώ/μήνα ¨για τρία χρόνια δηλαδή μέχρι τις 11/3/2016 που έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της κυρίας αίτησης .

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας ο δανειολήπτης τυγχάνει να είναι μέλος, και σύμφωνα με την μέριμνα της οποίας κατέθεσε ο δανειολήπτης ,τόσο εξωδικαστική αίτηση προς τις πιστώτριες Τράπεζες, η οποία δεν έγινε δεκτή ,προχωρώντας στο επόμενο βήμα του ν.3869/2010 , κατέθεσε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας με την συνδρομή της συνεργάτιδας δικηγόρου του Ν.Λασιθίου Νεκταρίας Λαμπράκη.

Πρόκειται, για άνεργο πολύτεκνο αγρότη, 61 ετών,χωρίς ατομικό εισόδημα, το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας είναι η σύνταξη της συζύγου, ως αγρότης ο ίδιος δεν μπορεί να καλλιεργεί το αγροτικό ακίνητο εκτάσεως τριών περίπου στρεμμάτων, αφού με κατάσχεση από την μία Τράπεζα, του έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα της καλλιέργειας του.

Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και για το μέλος της δανειολήπτη, η απόφαση ( Προσωρινή Διαταγή ) του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, θεωρείται δικαίωση, διότι το Δικαστήριο αποφάσισε την απαγόρευση , κάθε περαιτέρω πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη που ευρίσκεται στο αγροτικό ακίνητο εκτάσεως τριών στρεμμάτων, όμως με την δυνητική υποχρέωση καταβολής των προτεινόμενων 200 Ευρώ εκ μέρους του δανειολήπτη μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της κύριας αίτησης που έχει οριστεί τις 11/3/2013.