Ο δείκτης τιμών παραγωγού (πληθωρισμός χονδρικής) στη βιομηχανία σημείωσε αύξηση 8,7% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την
Παρασκευή.

Τον Φεβρουάριο, είχε αυξηθεί κατά 8,5% και τον Ιανουάριο κατά 7,3%.

Έναντι του Φεβρουρίου, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 1,6% έναντι 1,4% τον προηγούμενο μήνα.