Κάθε μέρα είναι μία μέρα προσφοράς στα Κέντρα Κοινοτική Φροντίδας του Δήμου Ηρακλείου. Και όλοι είναι απαραίτητοι. Μέσα από τις δράσεις ενεργού γήρανσης και σύνδεσης των γενεών οι ηλικιωμένοι καλούνται αυτή τη φορά να συμβάλουν στις δράσεις αλληλεγγύης.

Σε όλες τις γωνιές του Δήμου ομάδες ηλικιωμένων πλέκουν, ζυμώνουν, φτιάχνουν μαρμελάδες και χρηστικά αντικείμενα τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν είτε άμεσα είτε μετά από ανταλλαγή μέσα από μία εκδήλωση ανταλλαγής προϊόντων στις αδύναμες οικονομικά οικογένειες που φροντίζει ο Δήμος Ηρακλείου.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων, η ενεργοποίηση των νεώτερων και η ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου για να δημιουργηθεί πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ όλων, ώστε στη δύσκολη περίοδο που περνάμε κανείς να μην αισθάνεται εγκαταλειμμένος.