Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου ανακοινώθηκε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών Βελτίωσης – Συντήρησης πρασίνου επί του Β.Ο.Α.Κ. και συγκεκριμένα από κόμβο Μαλίων ( περιοχή Τάρμαρος ) Χ/Θ 175 έως Σήραγγα Βραχασίου Χ/Θ 181,5 , και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 18/10/2013 έως και Τετάρτη 30/10/2013 και κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00 , οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων προς την ίδια κατεύθυνση εκτέλεσης των έργων να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή , να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση των εκτελουμένων έργων και στα σημεία που παρατηρείται στενότητα του οδοστρώματος να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας θα διεξάγετε κανονικά .

Οι χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και του ειδικευμένου προσωπικού που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.