Ημερίδα με θέμα "Πράσινος Τουρισμός" θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο).Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εταιρικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των τουριστικών μονάδων και η δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και την Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007 - 2013» ή ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Κρήτης.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κ. Γεώργ. Γιακουμάκης, ενώ η παρουσίαση του Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ θα γίνει από τα αρμόδια στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης.