Πρόστιμο 75.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τράπεζα, καθώς αγόραζε παράνομα από δύο διαφημιστικές εταιρείες λίστες πελατών με προσωπικά δεδομένα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (υψηλό εισόδημα, λήψη στεγαστικών δανείων, κ.λπ.).

Η Αρχή πραγματοποίησε αυτεπάγγελτα έλεγχο στις εγκαταστάσεις τα Τράπεζας, όπου διαπίστωσε την αγορά αρχείων εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος από διαφημίστηκες εταιρείες κατά την τετραετία 2007-2011, ενώ στην συνέχεια πραγματοποίησε ελέγχους και στις διαφημίστηκες εταιρείες, από όπου έλαβε αντίγραφα των σκληρών δίσκων υπολογιστών, καθώς και άλλων στοιχείων, όπως είναι τιμολόγια αγοράς, κ.λπ.

Οι λίστες αυτές των αρχείων (η μεγαλύτερη περιείχε 52.864 ονόματα) αφορούσαν άτομα συγκεκριμένου προφίλ, κατά προτίμηση με υψηλό εισόδημα, άνω των 60.000 ευρώ, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι πελάτες της Τράπεζας. Αναλυτικότερα, οι λίστες περιείχαν ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου, αριθμό ταυτότητας, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητά και σταθερά τηλέφωνα, εισόδημα και εισόδημα συζύγου (άθροισμα των δύο αυτών εισοδημάτων), ημερομηνία γέννησης, κ.λπ.

Μάλιστα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρήκε η Αρχή, η Τράπεζα ζητούσε από τις διαφημιστικές εταιρείες οι πληροφορίες που θα της παραδοθούν να προέρχονται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ενώ οι διαφημιστικές εταιρείες κατά την ακρόασή τους από την Αρχή δεν υποστήριξαν ότι είχαν νόμιμη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που ήταν στις λίστες.

Η Αρχή αποφάνθηκε ότι η Τράπεζα «αγόρασε, τήρησε σε αρχείο και επεξεργάστηκε για δικούς της οικονομικούς σκοπούς, λίστες με παρανόμως συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα», κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατόπιν αυτών και ενόψει της βαρύτητας της παράβασης, του πλήθους των προσώπων που αφορούσαν τα προσωπικά δεδομένα, το είδος των προσωπικών δεδομένων, το γεγονός ότι η Τράπεζα από όλα αυτά αποσκοπούσε στην αποκόμιση κέρδους, η Αρχή ομόφωνα επέβαλε πρόστιμό 75.000 ευρώ στην Τράπεζα και την υποχρέωσε να καταστρέψει τις λίστες με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούσε.

protothema.gr