Εκτάκτως συνεδριάζει την Τρίτη 22 Οκτωβρίου η Επιτροπή Ανάπτυξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

1. Θέματα Λαϊκών Αγορών:

1.1 α) Ανάκληση και Οριστική διαγραφή επαγγελματικής άδειας των Τσιπλαχίδου Όλγας του Γεωργίου και Κασαπάκη Ανδρέα του Γεωργίου

β) Αλλαγή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας Λ. Α. του Στεφανίδη Ιωάννη του Παύλου, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ.: 2543/23-07-2013, 1087/18-09-2013 και 2901/26-08-13 έγγραφα του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Χανίων.

1.2 Διαγραφή επαγγελματικής άδειας της Στεφανάκη Χρυσής του Γεωργίου από Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2213-1/17-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Ρεθύμνου.

1.3 Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 Ν. 2323/95 στην Π.Ε. Ρεθύμνου, σχετικά με τον αριθμό των ανά κατηγορία αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν ανά δήμο σε λαϊκές αγορές και σε λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών, για το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το αρ. αριθμ. πρωτ. Γ/Οικ./3672/23-09-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Ρεθύμνου.

1.4 α) Μεταφορά επαγγελματικής άδειας του Ουρανού Νικολάου του Ευάγγελου, β) Συμπλήρωση πωλούμενου είδους στην άδεια Λαϊκών Αγορών του Νικολάου Ευαγγέλου του Γεωργίου, γ)Αμοιβαία αλλαγή της Λ. Α. της Παρασκευής μεταξύ της Μπικουβαράκη Ειρήνης του Μιχαήλ και του Νικολάου Γεωργίου του Εμμανουήλ, δ) Αλλαγή κατηγορίας του πωλουμένου είδους στην επαγγελματική άδεια λαϊκών αγορών του Ζωγραφάκη Παντελή του Κίμωνα, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 7641/20-8-13, 7787/30-08-13 και 9859/16-10-13 έγγραφα του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Ηρακλείου.

1. Οργάνωση Εκθέσεων Τουρισμού.

3. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (e-logistics) για τη διακίνηση προϊόντων.