Την οικονομική ενίσχυση ύψους 200.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου προς τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έπειτα από πρόταση του Δημάρχου κ. Γιάννη Κουράκη.

Η επιπλέον επιχορήγηση έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό λόγω της μείωσης των πόρων από το Κεντρικό κράτος.

Η ανακοίνωση της σημαντικής αυτής χρηματοδότησης έγινε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου κ. Δημήτρη Αγαπάκη στα πλαίσια συνάντησή του με τους Διευθυντές των Γυμνασίων Λυκείων , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Αντώνης Περισυνάκης καθώς και η Γραμματέας κ. Στέλλα Παττακού.

Οι Διευθυντές ενημερώθηκαν και για το σχεδιασμό που έχει γίνει από τη Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να καλυφθούν άμεσα οι λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων .

Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι ξεκινά τις επόμενες ημέρες η τροφοδοσία των Σχολείων με πετρέλαιο θέρμανσης , το πρόγραμμα απεντόμωσης –μυοκτονίας ,καθώς και οι συντηρήσεις Λεβητοστασίων ,ασανσέρ κλπ.

Παράλληλα το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός ύψους 60.000 ευρώ για την προμήθεια Η/Υ και άλλων ηλεκτρονικών μέσων για την ικανοποίηση των αιτημάτων των Σχολείων του Δήμου.

Οι Διευθυντές των Σχολείων εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την άμεση ανταπόκριση της Σχολικής Επιτροπής στην επίλυση προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.