Παραδόθηκε η νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου και το κτήριο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει στις νέες εγκαταστάσεις του την Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική, ΜΕΘ και Χειρουργεία που πρόκειται να μεταφερθούν σε αυτό.

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, που στις άμεσες προτεραιότητες της όλο το τελευταίο διάστημα ήταν και η ολοκλήρωση-παράδοση του έργου μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί, έχει αιτηθεί ήδη για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό της νέας πτέρυγας την έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας με το ποσό των 220.000 €, σύμφωνα με τις καταγραμμένες ανάγκες.

Επίσης σε πρώτο στάδιο και μέχρι την τελική έγκριση του προαναφερόμενου ποσού από το Υπουργείο Υγείας, με το ποσό των 140.000 € από το πλεόνασμα των επιχορηγήσεων σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες για την έναρξη λειτουργίας της νέας πτέρυγας και κυρίως οι δαπάνες που αφορούν στις εργασίες των ανελκυστήρων κ.α.