Για τη λειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος στο Κ.Υ. Μοιρών και τη συνταξιοδότηση ακτινολόγου, απαντά ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ελευθερίου Αυγενάκη.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού: «η βλάβη του ακτινολογικού μηχανήματος έγινε γνωστή στην Τεχνική Υπηρεσία του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Κ.Υ. Μοιρών, στις 9.7.2013.

Αμέσως έγινε σχετική μεταφορά ποσού ύψους 12.750 ευρώ συν Φ.Π.Α., που εγκρίθηκε στις 18.7.2013 και στάλθηκε στην εταιρία στις 31.7.2013, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση της παραγγελίας στον κατασκευαστικό όμιλο του μηχανήματος, στην Ιταλία.

Ο προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι 30 ημέρες μετά την παραγγελία. Ωστόσο, επειδή ο Αύγουστος είναι μήνας αδειών τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό, η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.»

Αναφορικά με τη συνταξιοδότηση του ακτινολόγου του Κ.Υ. Μοιρών και την ανάγκη για πρόσληψη νέου ακτινολόγου, ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρει ότι «σύμφωνα με τον ν. 4057/12, η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού στα νοσοκομεία και τα Κ.Υ., πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3833/10.»

«Σε κάθε περίπτωση, η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης σε συνεργασία με τη Διοίκηση του «Βενιζέλειου» Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Κ.Υ. Μοιρών, θα εξετάσουν τη δυνατότητα κάλυψης της θέσης του ακτινολόγου που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, είτε με μετακίνηση ιατρού, είτε με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού» επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας προς τον Μεσσαρίτη Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη.

Να σημειωθεί ότι το Κέντρο Υγείας Μοιρών εξυπηρετεί περιοχές συνολικού πληθυσμού 40.000 κατοίκων και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 60.000 και σε μηνιαία βάση 6.581 ασθενείς και σε αυτό υπάγονται το Πολυδύναμο Π.Ι. Τυμπακίου, Π.Ι. Γρηγοριάς, Π.Ι. Σίβα. Π.Ι. Πόμπιας, Π.Ι. Ζαρού, Π.Ι. Αγίων Δέκα, Π.Ι. Βασιλικών Ανωγείων και το Π.Ι. Μιαμούς. Το Κ.Υ. Μοιρών.