Σε προγραμματισμένες διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη η ΔΕΗ στα Χανιά.

Αναλυτικότερα. ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της Δ.Ε.Η. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

1. Στις 2.5.2011 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 16.00 στις παρακάτω περιοχές:

Περιοχή Ακρημιού και όλη η περιοχή στα Μεγάλα Χωράφια.

2. Στις 3.5.2011 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

Προφ.Ηλία – Σόδυ Προφ.Ηλία – Τάφοι Βενιζέλων – Σχολεία Προφ.Ηλία – Σόδυ Κουμπελή – ΔΕΥΑΧ.


Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.