Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2013 ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και για την εμπορική περίοδο 2013-2014.

• Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της 290524/3-9-2010 απόφασης του ΥΠΑΑΤ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ως εξής:

• Οι παραγωγοί των ακτινιδίων προβαίνουν σε συγκομιδή του προϊόντος μετά την ορισθείσα στην παρούσα απόφαση ημερομηνία και εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι οι συγκομισμένοι καρποί είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης. Στη συνέχεια κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή καρπών, καταθέτουν την επόμενη ημέρα, στο τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής καθώς και την συγκομισθείσα ποσότητα. 

• Οι τυποποιητές-συσκευαστές προβαίνουν σε τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, βαθμό Briχ τουλάχιστον 6,2ο ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%. 

• Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας, που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, εισαγωγής-εξαγωγής, αφού αποκτήσουν τουλάχιστον 9,5ο Brix.

• Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους και τις λοιπές διατάξεις, που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003.

• Κατά την εμπορία και διακίνηση γενικά νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ) καθώς και σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά, οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον ΚΑΝ 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.