Πάνω από 120.000 συνιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα που έχουν χτίσει σε εκτός σχεδίου περιοχές σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα μπορούν πλέον να αποκτήσουν απόλυτη κυριότητα του κτίσματος που τους αντιστοιχεί και να προσδιορίσουν επακριβώς την περιουσία τους, μέσω της σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με Τα Νέα, η ρύθμιση αφορά όλες τις κατασκευές, είτε είναι νόμιμες, είτε είναι αυθαίρετες.

Το ζήτημα αντιμετωπίζεται μέσω του νόμου για τα αυθαίρετα. Η προϋπόθεση που τίθεται για να ισχύσει το μέτρο είναι ότι πρέπει να υφίστανται κτίσματα τα οποία έχουν ανεγερθεί έως τις 28 Ιουλίου 2011.

in.gr