Μειωμένη σύνταξη με 100 ένσημα ανά έτος, την τελευταία πενταετία, χορηγείται από το ΙΚΑ σε κατηγορίες ασφαλισμένων, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

- Με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, μόλις συμπληρωθεί το 60ό ή 62ο έτος για τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας από το 55ο έως το 62ο.

- Με 10.000 ημέρες ασφάλισης και το 60ό ή 62ο έτος για άνδρες και το 55ο έως 61,5ο έτος για τις γυναίκες.

- Με 4.500 ημέρες ασφάλισης, αλλά με 750 ημέρες συνολικά, την τελευταία πενταετία, για νέους, μετά το 1993 ασφαλισμένους.

Μειωμένη σύνταξη, αλλά, χωρίς τις προϋποθέσεις των 100 ημερών ανά έτος, προβλέπεται για τις εξής κατηγορίες:

- Με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπου οι γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν (με μειωμένη) από το 53ο έτος έως το 60ό και οι άνδρες από το 55ο έως το 62ο έτος.

- Με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα για γυναίκες, οι οποίες βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη μεταξύ του 55ου και του 60ού έτους και με προϋπόθεση να υπάρχουν 1.000 μέρες στα βαρέα, τα 13 τελευταία χρόνια.

- Με 5.500 ημέρες ασφάλισης για τις γυναίκες και ανήλικο παιδί, για σύνταξη στα 50, 52 και 55, εφόσον το ανήλικο παιδί και τα 5.500 υπήρχαν έως το 2012.

newpost.gr