Αλλαγές στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων που σήμερα ανέρχονται σε περίπου 70 δισ. ευρώ αναμένονται έως το τέλος του έτους. Η κυβέρνηση δέχεται την παρούσα περίοδο τεχνική υποστήριξη από την τρόικα προκειμένου να θεσμοθετήσει τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις και το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου.

Με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξυγίανση των προβληματικών χρεών για νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες, καθώς και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάσχεση της ανόδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε ήδη ομάδα εργασίας η οποία σε συνεργασία με ειδική τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την τρόικα αναζητά τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ρύθμισης του χρέους νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων εταιρειών.

Τα στελέχη της τεχνικής βοήθειας βρίσκονται την τρέχουσα εβδομάδα στην Αθήνα και έχουν συνεργασία με αξιωματούχους των υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, αλλά και με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τη σχετική διαδικασία εποπτεύει ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Γ. Στεργίου, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης είναι αυτό που μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013 θα προσδιορίσει νομοθετικά τις αλλαγές που θα επέλθουν στο θεσμικό πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της τεχνικής βοήθεια βρίσκεται το θέμα της άρσης των πλειστηριασμών ακινήτων δανειοληπτών που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους, η δυνατότητα πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και ευρύτερα πώλησης τραπεζικών δανείων σε ξένα κεφάλαια (distress funds), καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία θα μεταφερθούν τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει μέχρι το τέλος του 2013 και σε διαβούλευση με την τρόικα ένα χρονικά ορισμένο πλαίσιο για τις τράπεζες ώστε να διευκολύνουν την διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανειζομένων.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη ζητήσει από τις τράπεζες να παρουσιάσουν μια στρατηγική για την βελτίωση των προβληματικών πιστωτικών τους εργασιών και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταθέσει ένα αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση.

Ενδιάμεσα, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

Θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης των «προβληματικών» στοιχείων ενεργητικού.

Θα διαμορφώσει βασικούς δείκτες επιδόσεων για τα χαρτοφυλάκια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα «προβληματικά» στοιχείων ενεργητικού και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να διαχειριστούν και να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια αυτά.

Θα παρακολουθεί στενά τη στρατηγική, την πολιτική υλοποίηση αυτής και τους λειτουργικούς στόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

in.gr