Τον Αύγουστο του 2013 υπέβαλε η Ελευθερία Δημοπούλου, η «μητέρα», δηλαδή, της Μαρίας, αίτηση στον ΟΓΑ για την είσπραξη των ανάλογων επιδομάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ μετά από σχετική έρευνα, η Δημοπούλου εισέπραττε 

α) το Ενιαίο Επίδομα στήριξης τεσσάρων τέκνων και 

β) το Ειδικό Επίδομα πολύτεκνης οικογένειας (τεσσάρων τέκνων). 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΓΑ, «στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Α21) που υπέβαλε για το οικογενειακό επίδομα, το ένα εκ των τεσσάρων τέκνων φέρει το όνομα Μαρία, με την ένδειξη αγνώστου πατρός και ημερομηνία γέννησης 31-1-2009».

Τελικά η καταβολή του επιδόματος ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου του 2013 με την Δημοπούλου να προσκομίζει και να αναφέρει στην αίτησή της 

α) φορολογική δήλωση Ε1, β) ΑΦΜ, γ) ΑΜΚΑ, δ) Αριθμό οικογενειακής μερίδας, ε) ημερομηνία γέννησης στ) μόνιμη διαμονή και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, ζ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η) χώρα υπηκοότητας, Νομό, Διεύθυνση κ.λ.π. στοιχεία.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι η Δημοπούλου μετά από αίτησή της στις 26 Αυγούστου του 1996, εισέπραττε επίδομα για πέντε παιδιά, τρία εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην αίτηση του Αυγούστου του 2013.