Ο Δήμος Ηρακλείου ως επικεφαλής εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007 -2013» ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, το σεμινάριο κατάρτισης «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ» και ακρωνύμιο «ΦΥΚΗΣΑΠ». 

Το σεμινάριο συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων, αναπτύσσει εργαλεία που βοηθούν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για πρόληψη, αντιμετώπιση, συντονισμό και θωράκιση από τις φυσικές καταστροφές, αναπτύσσει τη διασυνοριακή συνεργασία και τέλος αναπτύσσει και αξιοποιεί τον εθελοντισμό και την ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 60 ωρών και συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες και υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται με την Πολιτική Προστασία.