Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και με απόφαση του Δ/ντη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Νίκου Καμπάνη, ξεκίνησε ο αντιφυματικός εμβολιασμός για τη περίοδο 2013-2014 υπό την εποπτεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Συγκροτήθηκαν 15 εμβολιαστικά συνεργεία για την Περιφέρεια Κρήτης που απαρτίζονται από Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό υγειονομικών φορέων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Οι πληθυσμοί- στόχοι του Αντιφυματικού Προγράμματος Εμβολιασμού 2013-2014 είναι:

1)Μαθητές Δημοτικών Σχολείων ηλικίας 6 ετών και για όσα παιδιά δεν εμβολιάσθηκαν για διάφορους λόγους στη συνιστώμενη ηλικία ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει μέχρι την ηλικία των 12 ετών.

2)Εκπαιδευτικοί και Εργαζόμενοι σε σχολεία

4)Αθίγγανοι που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης

5)Μετανάστες από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη ενδημικότητας όπου είναι εφικτό

6)Τρόφιμοι και Προσωπικό σωφρονιστικών ιδρυμάτων για τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανιών