Ο Σύλλογος Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι πρόκειται να υλοποιήσει
πρόγραμμα διάρκειας 32 ωρών για  20 απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις με αντικείμενο:
«Χρηματοδότηση Μικρής Επιχείρησης»

Τo παραπάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί στο Αρκαλοχώρι από 20-11-2013 έως 10-12-2013 και απευθύνεται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

*Χρηματοοικονομική ανάλυση, *Χρηματοοικονομική διάρθρωση της μικρομεσαίας επιχείρησης, *Χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης, Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης: Αρμονία αναγκών επένδυσης και χρηματοδότησης, *Διαχείριση ταμιακών διαθεσίμων, *Παροχή εμπορικής πίστωσης: Αξιολόγηση φερεγγυότητας πελατών, *Διοίκηση αποθεμάτων , *Χρήση εμπορικής πίστωσης, *Νομικές μορφές επιχειρήσεων και άντληση κεφαλαίων, *Δυνατότητες χρηματοδότησης της μικρής επιχείρησης, *Κλασική χρηματοδότηση, *Σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, *Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, *Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

Για αιτήσεις συμμετοχής - επικοινωνήστε έως την Τρίτη 05/11/2013 στο τηλ. 6944 - 225612 (κ. Σμυρνάκης Μανόλης )