Θετική εξαίρεση αποτελούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μας που λαμβάνουν μέρος στον ασφυκτικό έλεγχο που ξεκινά τον επόμενο μήνα η ΕΚΤ στις 128 ισχυρότερες ευρωπαϊκές τράπεζες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε βάθος 12μήνου.

Και τούτο, διότι οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank έχουν, ήδη από το 2011, υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο για την ποιότητα όλων των χαρτοφυλακίων τους, με πολύ αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που θέτει τώρα η ΕΚΤ εν όψει της σύστασης του εποπτικού της φορέα και της ένταξης των 128 τραπεζών κάτω από την εποπτική της ομπρέλα τον Νοέμβριο του 2014.

Στο τέλος του επόμενου μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος έλεγχος της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) των 4 ελληνικών συστημικών τραπεζών που διενεργείται από τον επενδυτικό οίκο BlackRock, ο οποίος θα παραδώσει τα αποτελέσματά του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στη συνέχεια, η ΤτΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την τρόικα θα επεξεργαστούν τα στοιχεία της BlackRock και θα καθορίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις που ήδη έχει εγγράψει στους ισολογισμούς του κάθε πιστωτικό ίδρυμα, αλλά και τις ενέργειες που θα υλοποιήσουν σύμφωνα με τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.


Εκτίμηση

Με βάση τα αποτελέσματα των stress tests θα εκτιμηθεί από την ΤτΕ αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των σχεδίων αναδιάρθρωσης ή αν κάποια τράπεζα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα μακροοικονομικά σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν για τα stress tests και με δεδομένο ότι οι τράπεζες ήδη εγγράφουν ετησίως σημαντικό ύψος προβλέψεων, δεν θα χρειαστεί οι ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν νέα κεφάλαια από τα διαθέσιμα του ΤΧΣ.

Επιπλέον, το ελάχιστο όριο των βασικών κυρίων ιδίων κεφαλαίων που θέτει η ΕΚΤ στο 8% στον έλεγχο που κάνει, δημιουργεί την προσδοκία στην ελληνική πλευρά ότι και στις εγχώριες τράπεζες θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο όριο και όχι το 9% που είχαν γίνει τα προηγούμενα stress tests για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Οσον αφορά τις υπόλοιπες 124 ευρωπαϊκές τράπεζες, θα εξεταστούν αντιπροσωπευτικά δείγματα των χαρτοφυλακίων τους και όχι κάθε δάνειο ξεχωριστά, όπως έγινε στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας.

Ετσι, η αγωνία από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης και τους πολιτικούς αξιωματούχους των χωρών αυτών για τα αποτελέσματα της συνολικής αυτής αξιολόγησης των τραπεζών τους από την ΕΚΤ μετατοπίζεται κυρίως στις χώρες της Ευρωζώνης που δεν έχουν περάσει από το ίδιο, δύσκολο μονοπάτι που πέρασαν η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Σλοβενία.


Το τρίπτυχο

Ο σκοπός της συνολικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ συνοψίζεται στο τρίπτυχο: διαφάνεια, εξυγίανση και οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ο στόχος των δηλώσεων του επικεφαλής της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, ήταν διττός. Ο κ. Ντράγκι αφενός ήθελε να τονίσει στην παγκόσμια κοινότητα ότι ο ενιαίος εποπτικός φορέας της Ευρώπης ήδη σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, αν και έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις και αφετέρου να δώσει ένα σαφές μήνυμα ότι ο έλεγχος είναι αυστηρός, προσδίδοντας κύρος στα αποτελέσματα αυτού.

Το έμμεσο μήνυμα του κ. Ντράγκι αφορά τις τράπεζες. Πολύ απλά, λέει στις διοικήσεις και στις κεντρικές τράπεζες, έχετε στη διάθεσή σας 1 έτος για να πετάξετε τους σκελετούς έξω από τους ισολογισμούς σας.

Τριπλός έλεγχος για τις 128 ισχυρότερες ευρωπαϊκές τράπεζες

Το χρονοδιάγραμμα

1. Αξιολόγηση κινδύνων. Θα εξεταστούν ποιοτικά και ποσοτικά οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη χρηματοδότηση.

Νοέμβριος 2013

2. Ελεγχος στην ποιότητα του ενεργητικού για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα ανοίγματα των τραπεζών μέσω του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους, περιλαμβανομένης της καταλληλότητας της αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων και των ασφαλειών, καθώς και των σχετικών προβλέψεων.

3. Ασκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών σε σενάρια ακραίων καταστάσεων.

Οκτώβριος 2014

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τριών πυλώνων της συνολικής αξιολόγησης.

Νοέμβριος 2014

Ενταξη των 128 ισχυρότερων ευρωπαϊκών τραπεζών κάτω από την εποπτική ομπρέλα της ΕΚΤ.

ethnos.gr/Ελένη Κομινη