Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο και στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης για την Απασχόληση, από τις 21 έως 22 Οκτωβρίου, που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο «To Ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Εκπαίδευση».

Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εθνική Αρχή του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έξι εταίροι από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία). Ειδικότερα, επικεφαλής εταίρος είναι το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ενώ συμμετέχουν το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ελλάδα), το ΕST Lifelong Learning Center (Πολωνία), Centro Machiavelli S.r.L (Ιταλία), το ALECOP S. COOP (Ισπανία) και το Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (Πολωνία) ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκε, παρουσίαση των εταίρων και των δραστηριοτήτων που έχουν αναπτύξει στις περιοχές δράσης τους, τα πακέτα εργασίας και αποσαφηνίστηκε ο ρόλος του κάθε εταίρου, η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα εργαστούν και συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας. Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των εταίρων διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των διακρατικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο των εργασιών η ομάδα εργασίας του προγράμματος επισκέφτηκε την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή και την ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες του διακρατικού σχεδίου και τις δράσεις που πρόκειται να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αποτελεί για μας προτεραιότητα, ακολουθώντας τους στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε για την εκπαίδευση και κατάρτιση για το 2020. Σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον απασχόλησης η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να αξιοποιήσει τη γνώση της, την εμπειρία της και την διάθεση για προσφορά στον τομέα της επιμόρφωσης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. Οι νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι αποτελούν το επίκεντρο όχι μόνο της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά γενικότερα της εκπαίδευσης με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη προβληματισμού, ο οποίος θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της βελτίωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα από την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και κυρίως της ανακάλυψης της γνώσης μέσω της βιωματικής μάθησης», ανέφερε η Κα Λιονή.

Στη συνέχεια οι εταίροι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και ξεναγήθηκαν από τα στελέχη του φορέα ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα της παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και να συνομιλήσουν με τους καταρτιζόμενους, μεταφέροντάς τους την εμπειρία τους από τις περιοχές τους, πάνω σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο θα διαρκέσει δύο έτη (φθινόπωρο του 2015), οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην τελική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.