Η Τραπεζα Κυπρου Ελλάδας, σε συνέχεια της αύξησης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25%, προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων (έως 0,60%) και αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων (έως 0,50%), ως εξής:

Α. Καταθετικά επιτόκια:

• Αυξάνονται έως 0,60% τα επιτόκια των Καταθετικών Λογαριασμών με προειδοποίηση 8 και 35 ημερών.

• Αυξάνονται έως 0,50% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί Εισοδήματος 3, 6 και 12 μηνών (με χαρακτηριστικό την πληρωμή των τόκων κάθε μήνα).

• Αυξάνονται έως 0,40% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί «Advance» 12 μηνών (με χαρακτηριστικό την πληρωμή του συνολικού τόκου στην έναρξη της προθεσμίας).

• Αυξάνονται κατά 0,40% οι Καταθετικοί Λογαριασμοί «Reflex» 12 μηνών, καθώς και οι λογαριασμοί «3 PLUS 3» 6 μηνών.

Β. Χορηγητικά επιτόκια:

• Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικής πίστης, το προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικής πίστης, καθώς και το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο καταναλωτικής πίστης με εμπράγματες εξασφαλίσεις αυξάνονται κατά 0,25%, ενώ το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χορηγήσεων ιδιωτών και ελευθέρων επαγγελματιών με εγγύηση μετρητών αυξάνεται κατά 0,40%.

• Τα επιτόκια των προσωπικών και καταναλωτικών δανείων Lower και Benefit αυξάνονται κατά 0,25%, ενώ τα βασικά κυμαινόμενα επιτόκια των προσωπικών, καταναλωτικών δανείων κοινού και μέσω συνεργατών, το χρεωστικό επιτόκιο των λογαριασμών υπερανάληψης και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, αυξάνονται έως 0,50%.

• Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο επαγγελματικής πίστης αυξάνεται κατά 0,40%.

• Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο προς επιχειρήσεις, καθώς και το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων αυξάνονται κατά 0,25% και 0,35%, αντίστοιχα.
Τα νέα επιτόκια έχουν ισχύ από την Πέμπτη 29 Απριλίου

imerisia.gr