Μετά από την εξίσωση των τιμών πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, και της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας λόγο της οικονομικής κρίσης, το κόστος της θέρμανσης είναι από τα βασικότερα θέματα συζήτησης την χρονική αυτή περίοδο.

Όλοι έχετε ακούσει διάφορες απόψεις οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι αντικρουόμενες. Πάντα στις περιόδους αυτές κάνουν την εμφάνιση τους διάφοροι ‘’ειδικοί’’  οι οποίοι προωθούν στην αγορά, λύσεις οι οποίες υπόσχονται θαύματα. Δυστυχώς όμως στις ημέρες μας Θαύματα δεν υπάρχουν.

Στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω χρησιμοποιώντας έγκυρες πηγές, και μελέτες για τις λύσεις που υπάρχουν και αφορούν την θέρμανση της οικίας σας.


Στην παραπάνω λίστα έχουμε μια άποψη των κυριοτέρων καυσίμων και τεχνολογιών για τη θέρμανση οικίας.