Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ate Leasing ΑΕ Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ανακοίνωσε η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση.

Ειδικότερα, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση, ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της θυγατρικής της Ate Leasing ΑΕ Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και αυτή τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

news247.gr