Η ετήσια γενική συνέλευση της ATEbank ενέκρινε την Παρασκευή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με στόχο την άντληση κεφαλαίων κατά 1.259,5 εκατομμυρίων.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως εγγυημένη και στηρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ενώ εκτιμά ότι θα αποκαταστήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και θα τον ενισχύσει έναντι πιθανών κινδύνων.

Από τα κεφάλαια της αύξησης, 675 εκατομμύρια προορίζονται για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ενώ το υπόλοιπο ποσό, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης, θα αποτελέσει καθαρή εισροή νέων κεφαλαίων απαραίτητων για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου.

Στόχος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι η επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ομίλου της ΑΤΕbank, μέσω του μετασχηματισμού του σε οργανισμό με ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Όπως επισήμανε ο διοικητής της ΑΤΕbank, Θεόδωρος Πανταλάκης, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα θα μπορέσει να παραμείνει «σταθερά προσηλωμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης ώστε να επαναφέρουμε τον Όμιλο σε υγιή αναπτυξιακή πορεία, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας της χώρας» .

in.gr