Η μείωση του αριθμού των γεννήσεων, που συνδυάστηκε με την αύξηση των θανάτων και της μετανάστευσης πολιτών σε άλλες χώρες, συνέβαλαν στην μείωση του πληθυσμού στην Πορτογαλία, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με το πορτογαλικό εθνικό στατιστικό ινστιτούτο (INE).

Ο πληθυσμός της Πορτογαλίας συρρικνώθηκε κατά περίπου 55.000 πρόσωπα το 2012 σε 10,49 εκατομμύρια-πρόκειται για την τρίτη συναπτή χρονιά που καταγράφηκε μείωση του πληθυσμού.

Ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε κατά 7,2% σε ένα επίπεδο κάτω από τις 90.000 για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 4,6% το 2012 εν συγκρίσει με το 2011, με την παιδική θνησιμότητα να καταγράφει επίσης μικρή αύξηση.

Το INE δεν συσχέτισε άμεσα τα στοιχεία αυτά με την οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Πορτογαλία.

Παρατήρησε όμως μια αύξηση της μετανάστευσης, καθώς αυξανόμενοι αριθμοί ανθρώπων εγκαταλείπουν την Πορτογαλία για να αναζητήσουν εργασία σε πρώην αποικίες της ή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Σχεδόν 52.000 άνθρωποι μετανάστευσαν μόνιμα, ενώ 69.500 εγκατέλειψαν τη χώρα με την πρόθεση να παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός έτους το 2012.

Την ίδια περίοδο η Πορτογαλία δέχθηκε μόλις περίπου 14.600 νέους μετανάστες.

Η οικονομική κρίση στη χώρα της Ιβηρικής άρχισε το 2007, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης, και συνεχίζεται ως σήμερα, έχοντας αυξήσει το επίπεδο της ανεργίας σε περίπου 16%.

Η κυβέρνηση συνήψε μια δανειακή συμφωνία ύψους 78 δισεκ. ευρώ με την διεθνή τρόικα των πιστωτών (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) το 2011.

Η Λισαβόνα ελπίζει ότι η οικονομία της χώρας θα βγει από την ύφεση το 2014. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει του χρόνου στο 0,8% του πορτογαλικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

protothema.gr