Το Σωματείο ΑμεΑ Ν. Χανίων, ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αξιοποιώντας το Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ», να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Σωματείου 28213-40155, 28213-41308 και 6972718777 (κα. Αμαλία Μπασιά).

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών για την ενίσχυση της απασχόλησης στους Δήμους Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων και Αποκορώνου μέσω της τοποθέτησης ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε θέσεις εργασίας, αλλά και της υποστήριξής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας. 

Το Σχέδιο Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.