Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω μετεγκατάστασης : 

1. Στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Χανίων και 

2. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών N. Χανίων. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν κατά το χρονικό διάστημα από 04-11-2013 έως και τις 15-11-2013 λόγω της μετεγκατάστασής τους στο κτίριο του  "Πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων"