Ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος: Το Ρέθυμνο Δήμος – Πιλότος στο ΣΕΣ» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο.

Την ημερίδα διοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης, υπό την αιγίδα της ΕΕΤΑΑ, η οποία και επέλεξε το δήμο μας να γίνει πιλοτικός Δήμος και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους Δημους για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της 5ης Προγραμματικής περιόδου

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Το Πανεπιστήμιο ,το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης.

Η ημερίδα θα αναπτυχθεί σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει μία εκτεταμένη ανάλυση σε θέματα που αφορούν: το σχεδιασμό και την κατάρτιση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για το 2014-2020 (ΣΕΣ), το ρόλο που θα έχουν οι Δήμοι σ’ αυτό, τα νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτη, και ευκαιρίες από μελλοντικά ενεργειακά προγράμματα των διαρθρωτικών Ταμείων.

Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει η ανάπτυξη της στρατηγικής του Δήμου Ρεθύμνης ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου. Θα υπάρξει μία αναλυτική εισήγηση της φιλοσοφίας πάνω στην οποία έχει στηριχτεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Δήμου παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές και τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί, σχεδιασμό ο οποίος έχει στηριχθεί στους γενικούς αλλά και θεματικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την χρήση των νέων εργαλείων που προδιαγράφονται.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τη στρατηγική του Δήμου, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων αλλά και εμπλεκομένων φορέων ώστε να αποκομιστούν μελλοντικά οφέλη στα πλαίσια της υλοποίησης του ΣΕΣ.