Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσονται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, 5 νέα έργα στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ιεράπετρας συνολικού προϋπολογισμού 1.155.600,00 ευρώ. 

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους και είναι : 

Εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Ιωάννη

186.960,00

Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής

336.030,00

Εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων

183.270,00

Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων παραδοσιακού οικισμού Αγ. Στεφάνου

242.430,00

Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Σχινοκαψάλων

206.910,00