Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και των καταθέσεων οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης ακόμα και στα βασικά αγαθά. Η τάση συνεχίζεται αμείωτη, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνοντας το "κάθε πέρυσι και καλύτερα". 
 
Σύμφωνα με αυτά το μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η μείωση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι. Μία μείωση που σε κάποιες κατηγορίες προσεγγίζει διψήφια ποσοστά ! 
 
Για παράδειγμα οι πωλήσεις στα πολυκαταστήματα εμφανίζονται να έχουν μειωθεί 28,8% σε σχέση με πέρυσι, και σε είδη φαρμακευτικά - καλλυντικά 18,2%. 
 
Την ίδια ώρα οι πωλήσεις των καταστημάτων διατροφής μειώθηκαν 7,3%.
 
 
Σε επίπεδο οκταμήνου η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι πωλήσεις των καταστημάτων διατροφής εμφανίζονται μειωμένες κατά 11,1%. 
 
 
 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 9,5%, έναντι μείωσης 8,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον τυπικό μήνα, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
 
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 8,9%, έναντι μείωσης 7,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011
 
Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 9,1%, έναντι μείωσης 8,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011 (Πίνακες 1 και 5).
 
Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 7,8%, έναντι μείωσης 9,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011 (Πίνακες 1 και 5).

iefimerida.gr