Το ΟΕΕ έχει προκηρύξει την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (ΤΔ) των Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) του ΟΕΕ την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013.

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2012 μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 20:00΄, καθώς επίσης και όσοι εγγραφούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Για εξυπηρέτηση των μελών του ΟΕΕ, η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14,Αθήνα) καθώς και οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων θα παραμείνουν ανοικτές από 08:00΄ μέχρι 19:00΄ την εβδομάδα από 4 Νοεμβρίου μέχρι 8 Νοεμβρίου 2013.